KOMİTE ÇALIŞMALARI

Çalışma Komisyonu Adı Sorumlu Başkanı Dernek Görevi Komisyonun Çalışma Alanı
1. Ekonomi ve Ticaret Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile ekonomi ve ticareti ilgilendiren konularda araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, ekonomik ve ticari ilişkileri artırıcı etkinliklerde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
2. Kültür ve Sanat Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkelerdeki halkların ve bunların temsil edildiği sivil toplum kuruluşları arasında, kültürel ve sosyal yakınlaşmayı sağlamak üzere; kültür ve sanatı ilgilendiren konularda araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, kültür ve sanat etkileşimini ve ilişkileri artırıcı etkinliklerde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
3. Turizm ve Fuarlar Nuri UYGUN YK Üyesi Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile ticareti geliştirmek, sosyal iletişimi artırmaya yönelik olarak; turizm ve fuarcılık konularında araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, turizm ve fuar etkinliklerinde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
4. Eğitim ve Yayın M. Fırat İLHAN Üye Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile sosyal etkileşim ile birlikte eğitim işbirliği ve ticareti geliştirmeye yönelik olarak; eğitim ve yayın konularında araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, eğitim işbirliği ve yayın etkinliklerinde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
5. Bilim, Teknoloji ve Ar-Ge Mustafa Kemal AKGÜL YK Üyesi Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile Bilim ve Teknoloji alanlarında işbirliği ile teknoloji, know-how transferine yönelik olarak; araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, teknolojik işbirliği etkinliklerinde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
6. Kurumsal İletişim Gülay ÖNERCİ Üye Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile Kurumsal işbirliğinin geliştirilmesine, bürokratik işlemler nedeniyle oluşabilecek, işlem aksamalarının azaltılmasına yönelik olarak; araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
7. Hukuk ve Danışmanlık Gültekin ÖZKURT YK Üyesi Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile işbirliğinin geliştirilmesine, bürokratik işlemler nedeniyle oluşabilecek, işlem aksamalarının azaltılmasına yönelik olarak; Ülkeler arasındaki iş ve işlemlerde Hukuksal uyumlar ve farklılıklar konularında araştırma ve değerlendirmeler yaparak; gerekli belgeler ve bilgileri hazırlamak.
8. Sağlık ve Spor Hikmet GÜRBÜZ Üye Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkelerdeki halkların ve bunların temsil edildiği sivil toplum kuruluşları arasında, sağlık ve spor alanlarında sosyal yakınlaşmayı sağlamak üzere; sağlık ve sporu ilgilendiren konularda araştırma ve değerlendirmeler yaparak; Türkiye ve Çin ile birlikte ilgili ülkeler nezdinde, sağlık ve spor alanlarındaki etkileşim ve ilişkileri artırıcı etkinliklerde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
9.Kadın Kolları Gülay ÖNERCİ Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile Kadınların etkili olacağı sosyal etkileşim, eğitim işbirliği ve yayın etkinliklerinde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.
10.Gençlik Kolları Gaye KEYLAN Üye Türkiye ve Çin başta ve öncelikli olmak üzere, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ülkeler ile Gençlerin etkili olacağı sosyal etkileşim, eğitim işbirliği ve yayın etkinliklerinde bulunmak, konuya ilişkin belgeler ve bilgiler hazırlamak.